Recensioner

Boken om Luxor och fabrikör Axel Holstensson

Kontakta Sören Hjelm för beställning

125 kr. Postfrakt tillkommer.

Tel: 070-394 04 76

Epost: soren@hj-information.se


En oehört intressant resa

Boken har ett historiskt, kulturellt och tekniskt innehåll men den handlar också om en kärlekssaga som är både rörande och romantisk. Vidare kan man läsa om hur Axel Holstensson månade om sina anställda på olika sätt och om hur han och hans maka tog sig an ett krigsbarn från Finland, ett gripande och kärleksfullt inslag i boken.

Harry Nilsson med familj,

insändare i Motala Tidning 23 mars 2009


Utmärkt

Jag har just snabbläst din bok om Axel Holstensson. Utmärkt, ett jättejobb.

Ola Lönnqvist, Söderköping, 16 mars 2009


Levande och intressant

Sören Hjelm blandar skickligt person- och företagshistoria i sin bok om den ganska okände fabrikören bakom ett på sin tid mycket välkänt varumärke.

Företagsminnen, Centrum för näringslivshistoria, 2009;1


God inblick

Sören Hjelms bok innehåller mängder av fakta och det är mycket intressant att ta del av Axel Holstenssons liv och leverne. /../ är man intresserad av svensk radio- och TV-historia så finns det mycket att hämta i Sören Hjelms bok om fabrikör Axel Holstensson, skaparen av Luxor.

Rateko, Tidning för elektronikbranschen, nr 11/2008


Jag har alltid beundrat honom, men nu ännu mer

Nu när jag har läst boken märker jag att jag nästan inte har vetat någonting om Axel Holstensson. Det har varit oerhört intressant att få läsa om honom. Jag har alltid beundrat honom, men nu ännu mer.

Ulla Liljander, Lojho, Finland, 25 maj 2008


Trevligt att du skrivit boken

Egentligen har jag ingen koppling till Luxor och Motala mer än att jag har lyckats samla på mig en del av deras charmiga robusta apparater genom åren, så därav intresset. Dessutom är det ju en viktig del i Sveriges industrihistoria.

Per Lundgren, Umeå Universitet, 20 maj 2008Det blir högsta betyg

Nu har hustru Mary och jag läst boken. Det blir högsta betyg!

Vi tycker verkligen att du har fångat personen Axel Holstensson.

Dessutom tycker vi att du skriver en mycket lättläst svenska. Ögonen bara "flyter" med texten. Så skall en biografi skrivas!

Magnus Eriksson, Degeberga,

30 juni 2008


Axel Holstenssons LUXOR står ju för ett stycke dynamisk industrihistoria.

Jag har redan haft några trevliga timmar med boken, som ju på flera plan ger mig olika associationer. Många detaljer i Din bok väcker personliga minnen från denna synnerligen intressanta och expansiva period i radio- och TV-utvecklingen. Själv hade jag nöjet att – efter radioreporter på 50-talet - vara med redan på KTH:s vind med TV:s försökssändningar, där bl.a. Hans Werthén var  en av de drivande krafterna. Smått rörande – och också så typiskt för personligheten Holstensson – är nyponteet. Man finner liknande, speciella omsorger hos fler av Bergslagens brukspatroner.

Bengt Feldreich, e-post 10 juni 2008


Vad roligt att det är en bok skriven om Luxor

Jag var på genomresa och landade bland annat i Motala. Vi var inne i olika affärer och på en bokhandel. Och vad fick jag se, jo en bok om Luxor. Luxor klingade varmt i mina öron, på Luxor i Motala jobbade min morfar, nu 91 år gammal och bor nu på ett hem i Skåne. Jag blev alldeles lyrisk, min morfar måste få veta att det finns en bok skriven om hans gamla arbetsplats. Glad i hågen köpte jag både en bok till min morfar och en till min bror och en till mig själv. Morfar har en gammal radioapparat, en radio som det står Luxor på.

Eva-Lena Jansson, insändare i Motala Tidning 4 juni 2008

Kommer att bli min favoritbok

Har bara nyfiket bläddrat i boken, som kommer att bli min favoritbok under många år. Bra layout, intressanta bilder på fint papper och lagom stor skrift, fin pärm.

Björn Elf, Smedjebacken, 20 maj 2008


Axel Holstensson - En framgångssaga

Anledningen till varför Sören Hjelm ville skriva boken är att det inte existerade något utförligt material om företaget tidigare.

I boken beskriver Sören Hjelm detaljerat om grundarens uppväxt, personliga liv, uppgången av företaget, nedgången samt bortgången av fabrikören 1979.

Motala Tidning, 16 maj 2008


Sören Hjelm har fyllt en lucka med boken om "fabrikörn".

Motalabon Sören Hjelm efterlyste en biografi över Holstenssons liv och livsverk. Det visade sig att han måste skriva den själv. Det blev omkring 250 sidor.

En studie som parallellt berättar Motalaföretagets historia i med- och motgångar. För det mesta dock en framgångssaga så länge Axel Holstensson själv orkade hålla i rodret.

En omständighet som särskilt gynnat resultatet är den dagbok och brevväxling mellan makarna som Holstenssons hustru Signhild, död 1947, lämnade efter sig.

Östgöta Correspondenten, 15 maj 2008


En av de största motalaprofilerna har nu fått en egen bok

Att Sören Hjelm nu har tagit på sig uppgiften att skildra Axel Holstenssons liv är därför mycket glädjande och intressant, då många yngre motalabor knappast vet vem han var.

Ola Jonås, Informationschef på Luxor 1961-1991